Redigering och språkgranskning

Textgranskning anpassad till dina behov

Textgranskning kan ske på många olika nivåer, beroende på hur texten ser ut från början och vad du har för önskemål. Om du enbart vill ha en kontroll av grammatik och stavning, kan du beställa en korrekturläsning. Då läser jag noggrant igenom texten och rättar stav- och skrivfel. Om du däremot vill ha en mer genomgripande bearbetning, kan du beställa redigering eller språkgranskning. 

Vid en redigering ser jag över textens hela upplägg och struktur. Jag ser till att alla stycken, kapitel och avsnitt ligger på rätt ställe och att alla delar som behövs finns med. Jag går igenom alla meningar och ser till att språket både är grammatiskt rätt, flyter fint och är anpassat efter målgruppen. Jag skriver om ifall det behövs, ser till att alla begrepp och uttryck används rätt och konsekvent, tar bort upprepningar, anglicismer och rättar alla sorters stav- och skrivfel etc. Jag ger förslag på avsnitt och meningar som kan strykas, eller som behöver byggas ut och kompletteras. En redigering är en genomgripande, omfattande bearbetning av en text. 

En språkgranskning är också en noggrann genomgång, där tyngdpunkten ligger på språk och stil. Jag går igenom texten mening för mening och ser till att allt är grammatiskt rätt, låter bra och fungerar för sitt tänkta sammanhang. Språkgranskningar görs främst för texter som översatts till svenska från ett annat språk, men kan även bli aktuella för texter som skrivits på svenska från början, till exempel när en text ska anpassas för att fungera för en ny målgrupp. 

Du lämnar enkelt in texter för språkgranskning och redigering via mejl som Wordfiler. Om du vill, kan jag använda funktionen ”spåra ändringar” i Word. Då kan du se precis vilka förslag till ändringar jag har gjort och godkänna dem en efter en. 

Vill du veta mer eller har du frågor? Hör av dig, så tar vi reda på vad som skulle passa bäst för din text!